Magnificent Meadows Cymru: Meadow monitoring methods – Rapid Grassland Assessment / Gweirgloddiau Gwych Cymru: Dulliau monitro gweirgloddiau – Rapid Grassland Assessment

This event has already finished
Nov
15
Mon
£

Building on our introductory session to meadow surveying and monitoring, this online webinar focuses on Rapid Grassland Assessment. Rapid Grassland Assessment monitors grassland condition over a longer period of time and can feed back straight into management. The webinar is for landowners of grassland sites such as pasture, hay meadow or a community meadow and is best suited for those that would like to set up regular monitoring on their grassland areas, either to assess the restoration progress or monitor plant diversity of an established meadow. 


Gan adeiladu ar ein sesiwn gyflwyno ar arolygon a monitro gweirgloddiau, mae’r weminar hon ar-lein yn canolbwyntio ar ddull asesu Rapid Grassland Assessment. Mae’r dull hwn yn monitro cyflwr glaswelltir dros gyfnod hirach o amser a gall roi adborth uniongyrchol ar gyfer dulliau rheoli. Mae’r weminar hon ar gyfer perchnogion safleoedd glaswelltir fel tiroedd pori, dolydd gwair neu weirgloddiau cymunedol, ac mae fwyaf addas ar gyfer pobl a hoffai ddechrau monitro eu glaswelltiroedd yn rheolaidd, naill ai i asesu cynnydd y gwaith adfer neu i fonitro amrywiaeth planhigion mewn gweirglodd sefydledig.

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. Thank you.

Plantlife's privacy policy

Event finished
Via Zoom®
Mon 15th Nov 2021
6:00pm GMT
60 mins