Meet the Contractors: Sharing Best Practice in Meadow and Grassland Management

This event has already finished
May
25
Wed
£

*This in-person event has now Sold Out*. If you would like to be added to the reserve list please email: [email protected] and include your contact details.

Meet the Contractors: Sharing Best Practice in Meadow and Grassland Management.

Wednesday 25 May, 12:30 - 17:00
National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, Carmarthenshire, SA32 8HN

Plantlife and PONT present an opportunity for land owners and managers to discuss grassland and meadow management, kindly hosted by the National Botanic Garden of Wales.

A range of contractors and machinery both big and small, traditional and modern will be made available for demonstration and discussion by the contractors who use them. 

Talks about best practice, what contractors need, grazing infrastructure, seed harvesting, what to expect and how to make the process of initiating appropriate management for your meadow or grassland run smoothly. 

Bruce Langridge and Huw Jones of the National Botanic Garden will lead a walk across their fantastic Waun Las NNR meadows, sharing their experiences of management.

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save.

By completing your booking, you are consenting to Plantlife using the contact details you provide to send you information about this event. Read our full Privacy Policy here. 

- - -

Cyfarfod y Contractwyr: Rhannu Ymarfer Gorau mewn Rheolaeth Gweirgloddiau a Gwelltir.

Dydd Mercher 25 Mai, 12:30 - 17:00

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, Sir Gaerfyrddin, SA32 8HN


Mae Plantlife a PONT yn cyflwyno cyfle i dirfeddianwyr a rheolwyr tir drafod rheolaeth gwelltir a gweirgloddiau; fe’i cynhelir yn garedig gan Ardd Fotaneg Cymru.

Bydd ystod o gontractwyr a pheirianwaith, bach a mawr, yn draddodiadol a chyfoes, ar gael i’w harddangos ac ar gyfer trafodaeth gyda’r contractwyr sy’n eu defnyddio.
 
Bydd sgyrsiau ar ymarfer gorau, anghenion contractwyr, isadeiledd pori, cynaeafu hadau, beth i’w ddisgwyl a sut i sicrhau bod y broses o roi rheolaeth priodol ar gyfer eich gweirglodd neu welltir ar waith yn digwydd yn ddidrafferth. 

Bydd Bruce Langridge a Huw Jones o Ardd Fotaneg Cymru’n arwain taith ar draws Waun Las, eu gweirgloddiau GNG gwych, ac yn rhannu eu profiadau o reolaeth.  

Mae Plantlife yn dibynnu ar ei aelodau a’i noddwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol i gefnogi’n gwaith, gallwch ddewis ychwanegu cyfraniad. Po fwyaf a roddwch chi, y mwyaf o blanhigion y gallwn ni eu hachub.

Drwy gyflwyno’ch archeb, rydych chi’n rhoi caniatâd i Plantlife ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwch er mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am y digwyddiad hwn. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn llawn yma

Event finished
In person
Wed 25th May 2022
12:30pm BST
240 mins