MMC: Meadow Making – Basic principles of creating a mini-meadow

This event has already finished
Mar
30
Wed
£

Meadow Making – Basic principles of creating a mini-meadow 

Wednesday March 30th, 9:30 - 12:30

Venue: Canolfan John Burns Centre, Carmarthen Road, Kidwelly, Carmarthenshire, SA17 5AB

This session will cover the basic principles of meadow making including:

  • area selection and its suitability,
  • choosing an appropriate seed mix,
  • preparing your site for seeding,
  • considerations of looking after your meadows into the future. 

As part of this session, you will get a chance to fill in a management checklist for your site. The session is suitable for meadow owners of any scale or those that are considering creating a new meadow. The session will focus on meadows that are managed by hand tools or small machinery. 

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. 

By completing your booking, you are consenting to Plantlife using the contact details you provide to send you information about this event. Read our full Privacy Policy here

---

Gwneud Gweirgloddiau – Egwyddorion sylfaenol creu mân weirglodd

Dydd Mercher 30 Mawrth, 09:30 - 12:30

Canolfan John Burns Centre, Carmarthen Road, Kidwelly, Carmarthenshire, SA17 5AB

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin ag egwyddorion sylfaenol creu gweirgloddiau, gan gynnwys: 

  • dewis safle a’i addasrwydd, 
  • dewis rhywogaethau targed ar gyfer eich gweirglodd, 
  • paratoi’r safle, hadu a rheoli dilynol. 
  • gofalu am eich gweirgloddiau i’r dyfodol. 

Fel rhan o’r sesiwn hon, cewch gyfle i lenwi rhestr gyfeirio at reoli’ch safle. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer pobl sy’n berchen ar weirglodd o unrhyw faint sy’n ystyried creu gweirglodd newydd. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar weirgloddiau sy’n cael eu rheoli ag offer llaw neu beiriannau bach. 

Mae Plantlife yn dibynnu ar ei aelodau a’i noddwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol i gefnogi’n gwaith, gallwch ddewis ychwanegu cyfraniad. Po fwyaf a roddwch chi, y mwyaf o blanhigion y gallwn ni eu hachub. 

Drwy gyflwyno’ch archeb, rydych chi’n rhoi caniatâd i Plantlife ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwch er mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am y digwyddiad hwn. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn llawn yma

Event finished
In person
Wed 30th Mar 2022
9:30am BST
180 mins