MMC: Understanding the reptiles and amphibians of meadows and grasslands (In-person workshop)

This event has already finished
Apr
21
Thu
£

*This event has now Sold Out*. If you would like to be added to the reserve list please email: [email protected] and include your contact details.

Understanding the reptiles and amphibians of meadows and grasslands (In-person workshop) 

Thursday 21 April, 10:00 - 15:00 

Venue: Carmel Village Hall, Carmel, Llanelli, SA14 7TW

This bespoke session will combine learning in both the field and the classroom, and will include elements of how to identify amphibian (frogs, toads and newts) and reptile (lizards and snakes) species and discuss their ecology (how these animals function). This session will also include an explanation and demonstration of survey techniques (how to find them!) and basic habitat requirements, focussing on meadow and grassland habitat and areas. The session is suitable for beginners and improvers alike, as well as experienced land managers who may not have previously considered the requirements of amphibian and reptile species. 

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save.

By completing your booking, you are consenting to Plantlife using the contact details you provide to send you information about this event. Read our full Privacy Policy here

--- 

Deall yr ymlusgiaid a’r amffibiaid a geir mewn gweirgloddiau a glaswelltiroedd

Dydd Iau 21 Ebrill 2022, 10:00 - 15:00 

Carmel Village Hall, Carmel, Llanelli, SA14 7TW

Bydd y sesiwn bwrpasol yma’n cyfuno dysgu allan yn y maes a’r ystafell ddosbarth a bydd yn cynnwys elfennau o sut i adnabod rhywogaethau amffibiaid (brogaod, llyffantod a madfallod y dŵr) ac ymlusgiaid (madfallod a nadroedd) a’u hecoleg (sut mae’r anifeiliaid hyn yn byw). Bydd y sesiwn yma hefyd yn esbonio a dangos technegau arolygu (sut i’w darganfod!) a’u hanghenion cynefin sylfaenol, gan ganolbwyntio ar gynefinoedd gweirgloddiau a glaswelltiroedd. Mae’r sesiwn yn addas i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella, yn ogystal â rheolwyr tir profiadol sydd efallai heb ystyried anghenion rhywogaethau amffibiaid ac ymlusgiaid o’r blaen. 

Mae Plantlife yn dibynnu ar ei aelodau a’i noddwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol i gefnogi’n gwaith, gallwch ddewis ychwanegu cyfraniad. Po fwyaf a roddwch chi, y mwyaf o blanhigion y gallwn ni eu hachub.

Drwy gyflwyno’ch archeb, rydych chi’n rhoi caniatâd i Plantlife ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwch er mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am y digwyddiad hwn. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn llawn yma

Event finished
In person
Thu 21st Apr 2022
10:00am BST
240 mins