Magnificent Meadows Cymru: How to make a mini wildflower meadow in your garden, park, school or hospital / Gweirgloddiau Gwych Cymru: Sut i wneud gweirglodd fechan yn eich gardd, parc, ysgol neu ysbyt

This event has already finished
Nov
1
Mon
£

An online webinar about the process of creating a mini wildflower meadow on a small plot of land or flower bed. We will cover: the importance of soil conditions, site preparation, sourcing seed and sowing methods, immediate aftercare and long-term management for areas of land and planting flower beds with native wildflowers. 


Gweminar ar-lein am y broses o greu gweirglodd fechan o flodau gwyllt ar ddarn bach o dir neu mewn gwely blodau. Byddwn ni’n trafod: pwysigrwydd cyflwr y pridd, paratoi’r safle, cael gafael ar hadau a dulliau hau, gofal yn syth wedi hau, dulliau rheoli hirdymor ar gyfer darnau o dir, a hau gwlâu blodau gyda blodau gwyllt brodorol.

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. Thank you.

Plantlife's privacy policy

Event finished
Via Zoom®
Mon 1st Nov 2021
6:00pm GMT
60 mins