Magnificent Meadows Cymru: How to make a wildflower meadow / Gweirgloddiau Gwych Cymru: Sut i wneud gweirglodd blodau gwyllt

This event has already finished
Oct
25
Mon
£

An online webinar about the process of restoring and creating a wildflower meadow that covers: the importance of soil conditions, site preparation, sourcing seed and sowing methods, immediate aftercare and long-term management. This webinar is suitable for farmers, land managers and landowners with larger areas of land that they wish to revert to wildflower meadows. 

Gweminar ar-lein am y broses o adfer a chreu gweirglodd blodau gwyllt, sy’n cwmpasu: pwysigrwydd cyflwr y pridd, paratoi’r safle, cael gafael ar hadau a dulliau hau, gofal yn syth wedi hau, a dulliau rheoli hirdymor. Mae’r weminar hon yn addas ar gyfer ffermwyr, rheolwyr tir a pherchnogion tir sydd â darn helaeth o dir yr hoffent ei drosi yn ôl yn weirgloddiau blodau gwyllt.

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. Thank you.

Plantlife's privacy policy

Event finished
Via Zoom®
Mon 25th Oct 2021
6:00pm BST
60 mins