Magnificent Meadows Cymru: Meadow surveying methods – Every Flower Counts / Gweirgloddiau Gwych Cymru: Dulliau arolwg o weirgloddiau – Every Flower Counts

This event has already finished
Nov
8
Mon
£

Building on our introductory session to meadow surveying and monitoring, this online webinar focuses on Plantlife’s Every Flower Counts survey. Every Flower Counts is a citizen science survey aimed at beginners and is best suited for smaller-scale grassy areas like gardens, parks or playing fields. This session is suitable for garden-owners, families with kids or community groups and conservation professionals as this survey can also be used as a great engagement activity on community or volunteer-led meadows. 


Gan adeiladu ar ein sesiwn gyflwyno ar arolygon a monitro gweirgloddiau, mae’r weminar hon ar-lein yn canolbwyntio ar arolwg Every Flower Counts Plantlife. Arolwg gwyddoniaeth y dinesydd yw hwn sydd wedi’i anelu at ddechreuwyr, ac mae fwyaf addas ar gyfer mannau glaswelltog llai, fel gerddi, parciau neu gaeau chwarae. Mae’r sesiwn hon yn addas ar gyfer pobl sy’n berchen ar ardd, teuluoedd sydd â phlant, neu grwpiau cymunedol a gweithwyr cadwraeth proffesiynol, am y gellir defnyddio’r arolwg hwn hefyd fel gweithgaredd ymgysylltu gwych ar weirgloddiau sydd dan arweiniad y gymuned neu wirfoddolwyr.


Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. Thank you.

Plantlife's privacy policy

Event finished
Via Zoom®
Mon 8th Nov 2021
6:00pm GMT
60 mins