Meadow Management for Pollinators: Walk and Talk

This event has already finished
Jun
16
Thu
£

*This in-person event has now Sold Out*. If you would like to be added to the reserve list please email: [email protected] and include your contact details.

Meadow Management for Pollinators: Walk and Talk with Buglife

Thursday 16 June, 10:00 - 14:00

Cyfarthfa Castle, Cyfarthfa Park, Brecon Road, Merthyr Tydfil, CF47 8RE

Meadows and other grasslands are incredibly important for our insects, they use them for feeding, breeding, hibernating, and shelter. Declines in this habitat are having serious knock-on effects on our insect populations but we can help them by creating more meadows around us. 

Join us as we explore the diverse insect life found within meadows and discuss how best to manage these habitats for pollinators and other insects.

Plantlife relies on its members and donors. This event is free but if you would like to donate to support our work you can add an optional donation. The more you give, the more plants we can save. 

By completing your booking, you are consenting to Plantlife using the contact details you provide to send you information about this event. Read our full Privacy Policy here. 

- - -

Rheolaeth Gweirgloddiau ar gyfer Peillwyr: Taith a Sgwrs gyda Buglife

Dydd Iau 16 Mehefin, 10:00 - 14:00

Cyfarthfa Castle, Cyfarthfa Park, Brecon Road, Merthyr Tydfil, CF47 8RE

Mae gweirgloddiau a glaswelltiroedd eraill y tu hwnt o bwysig i’n pryfed; byddant yn eu defnyddio at fwydo, bridio, gaeafgysgu ac fel cuddfannau i osgoi ysglyfaethwyr. Mae dirywiadau yn y cynefin yma’n cael effeithiau difrifol cynyddol ar boblogaethau ein pryfed ac felly gallwn eu helpu drwy greu mwy o weirgloddiau o’n cwmpas. 

Ymunwch â ni wrth i ni archwilio’r gwahanol bryfed a geir yn y gweirgloddiau yma a thrafod y ffordd orau o reoli’r cynefinoedd hyn ar gyfer peillwyr a phryfed eraill.

Mae Plantlife yn dibynnu ar ei aelodau a’i noddwyr. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol i gefnogi’n gwaith, gallwch ddewis ychwanegu cyfraniad. Po fwyaf a roddwch chi, y mwyaf o blanhigion y gallwn ni eu hachub.

Drwy gyflwyno’ch archeb, rydych chi’n rhoi caniatâd i Plantlife ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwch er mwyn anfon gwybodaeth atoch chi am y digwyddiad hwn. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd yn llawn yma

Event finished
In person
Thu 16th Jun 2022
10:00am BST
240 mins